Oplatí sa renovovať tonery?

toner recycling
Renovácia prináša finančnú úsporu oproti originálnym produktom výrobcu príslušnej tlačiarne približne medzi 30-70% ceny.
>> čítaj viac

Náplne a tonery

Ponúkame náplne a tonery do vašich atramentových i laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok a faxov. V prípade potreby relizujeme výmenu priamo u vás. Vyberte si podľa svojho uváženia originálne, kompatibilné alebo renovované náplne.

Renovácia tonerov a atramentových kaziet
Renovácia prináša finančnú úsporu v porovnaní s originálnymi produktami výrobcu príslušnej tlačiarne približne medzi 30-70% ceny. Ďalšou podstatnou úsporou je ekologické hľadisko. Ako zákazník využívajúci opakované plnenie prispievat výrazným spôsobom k zamedzeniu tvorby ďalších zbytočných odpadov. Pri renovácii je treba vždy priniesť prázdnu tonerovú alebo atramentovú kazetu. Táto bude v priebehu niekoľkých dní naplnená alebo vymenená obratom za plnú.

Kompatibilné tonery a atramentové kazety
Prinesú finančnú úsporu v porovnaní s originálmi v rozsahu 10-50% ceny. Tento typ tonerov je vyrobený iným výrobcom ako originálne tlačiarne, avšak môžete ho použiť. Výhodou oproti renovácii je, že nemusíte k predajcovi nosiť prázdnu kazeru.

Samoobslužné sady na doplňovanie
Sú finančne najvýhodnejšie. Čiastka utratená za takúto sadu sa niekedy môže blížiť k 10% ceny originálu, avšak je tu jedno výrazné ale. Veľmi záleží na zručnosti osoby, ktorá doplňovanie vykonáva a samozrejme na konkrétnom stave doplňovanej, spravidla atramentovej kazety. Pokiaľ sa doplnenie z akéhokoľvek dôvodu nepodarí, strácate peniaze za doplňovaciu sadu. To u renovácie nehrozí, pretože je zaistená zárukou a v prípade, že renováciu nie je možné z akéhokoľvek dôvodu vykonať, neplatíte nič.

Originálne tonery a atramentové kazety
Ide o najdrahšiu variantu, akú môžete zvoliť. Tu nie je výhodou cena, ale skôr kvalita a dostupnosť. Na obchod, kde sa predávajú originálne tonery a kazety narazíte prakticky na každom rohu, ale i tu je rozdiel. Originálnu kazetu pre tlačiarne HP, Canon a Epson, teda najpoužívanejšie značky, skutočne nájdete v každej predajni kancelárskych potrieb. Inak je to u tonerov napr. pre Lexmark, Oki, Sharp atď. Tie nájdete u špecializovaných firiem, hlavne u firiem, ktoré vykonávajú renovácie a sú špecializované na dodávky kompletného spotrebného materiálu pre kancelársku techniku.

Prečo renovované tonery?

Prehľad možností nákupu tonerov a atramentových kaziet naznačuje, že najvýhodnejšou možnosťou sú renovácie. Zhodnoťme bližšie, prečo to tak je. Renovácia prináša finančné úspory 30-70%. Pre stále sa zväčšujúcu skupinu spotrebiteľov je nezanedbateľné i ekologické hľadisko. Je možné, že ste sa v minulosti stretli s názorom, že doplňované tonerové a atramentové kazety sú nekvalitné a ničia zariadenie v ktorom sa používajú. V takom prípade je potrebné sa zamyslieť nad tým, kto to hovorí a prečo. Spravidla to býva predavač vo firme predávajúcej iba originálne náplne a tlačiarne. Taký predavač sa snaží predať to, čo má a zákazníkovi v podstate nič iného ponúknuť nemôže. Rozprávku o nekvalitných renováciách veľmi radi šíria aj výrobcovia tlačiarní. Renováciami prichádzajú o podstatnú časť príjmu, pretože zisk vytvárajú hlavne predajom tonerov a atramentových kaziet. Kvalitná firma, ktorá vykonáva renovácie, poskytuje na renovovaný toner záruky. Jedná sa o záruky na kvalitu tlače, rovankú kapacitu počtu výtlačkov ako u originálu a nepoškodenie zatriadenia, v ktorom je renovovaná kazeta. V prípade nespokojnosti firma vadu zákazníkovi zdarma odstráni alebo vráti peniaze.